Uz prisutnost izaslanika Župana Koprivničko-križevačke županije gospodina Ivana Skeca, predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice gospodina Miroslava Kirinčića, te predstavnika vatrogasnih zajednica susjednih županija (Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske i Krapinsko-zagorske) u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Koprivnica održana je 14. svibnja 2000. godine redovna godišnja skupština Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije.

Pored podnošenja i usvajanja iscrpnih izvješća o radu u protekloj godini, u kojem je za primijetiti veliku i raznoliku aktivnost zajednice i njenih članica u proteklom razdoblju, uz posebno naglašeno smanjenje broja vatrogasnih intervencija i smanjenu materijalnu štetu uzrokovanu vatrenom stihijom na ovom području, predstavnici članica zajednice usvojili su novi Statut i Poslovnik o radu izvršnih tijela Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije. Do izrade prijedloga Statuta i Poslovnika o radu zajednice, te usvajanje istih došlo je iz razloga zakonske obveze o usklađenju normativnih akata vatrogasnih organizacija sa novim Zakonom o vatrogastvu.

Jedna od važnih točaka dnevnog reda bila je i imenovanje novog županijskog vatrogasnog zapovjednika i njegovog zamjenika. Naime, kako je novim Zakonom o vatrogastvu određeno da županijski vatrogasni zapovjednik mora biti profesionalno zaposlen u vatrogasnoj zajednici, a dosadašnji zapovjednik inž. Božidar Štubelj, obzirom da je umirovljenik, te je poslove obavljao dobrovoljno, bilo je potrebno imenovati novog županijskog zapovjednika. Kvalitetno rješenje je nađeno imenovanjem inženjera zaštite od požara po struci Slavka Tucakovića, dosadašnjeg zapovjednika vatrogasnih postrojbi Policijske uprave Koprivničko-križevačke, a dosadašnji zapovjednik imenovan je njegovim zamjenikom.

Na sjednici skupštine usvojen je i Program rada i Financijski plan zajednice za ovu godinu, a poseban naglasak u programu rada stavljen je na aktivnosti oko provedbe novog Zakona o vatrogastvu u život. Isto tako velika obveza zajednice je upućivanje 20 natjecateljskih desetina na predstojeće državno vatrogasno natjecanje koje će se održati od 25. do 27. kolovoza 2000. godine u Varaždinu. Naša vatrogasna zajednica, pored domaćina sudjeluje sa najvećim brojem desetina na tom natjecanju.

Prisutni gosti su se pozdravnim riječima obratili prisutnima, pohvalno istaknuvši kvalitetan rad ove vatrogasne zajednice koja može služiti za ugled mnogim drugim zajednicama.