DVD Križevci - POZDRAVNA PORUKA Aktivnosti O vatrogastvu Iz našeg muzeja Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca Vatrogasne organizacije na području Križevaca Vatrogasne intervencije O nama
Crtice iz povijesti Vatrogasci poručuju Noviteti vatrogasne opreme i tehnike Naš zaštitnik Vatrogastvo u svijetu Vruće vijesti

Vatrogasna zajednica Grada Križevaca

Naše dobrovoljno vatrogasno društvo temeljem Zakona o vatrogastvu udruženo je u Vatrogasnu zajednicu grada Križevaca, zajednicu koja već 55 godina objedinjava rad dobrovoljnih vatrogasnih organizacija na ovom području.

Svoj novi organizacijski oblik u skladu sa novom teritorijalnom podjelom Vatrogasna zajednica Grada Križevaca dobila je na osnivačkoj skupštini održanoj 25. srpnja 1993. godine. U sastav vatrogasne zajednice ušla su tada sva dobrovoljna vatrogasna društva koja djeluju na području Grada Križevaca, njih ukupno 43, od čega 38 teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava i 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu, sa oko 2000 operativnih i rezervnih članova, oko 190 pripadnika vatrogasne mladeži, te oko 210 članica.

Nažalost u zadnjih nekoliko godina došlo je do smanjenja broja društava, pa tako sada djeluje 30 teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava i tri dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu.

Obzirom na tako veliki broj društava, a radi bolje operativnosti dobrovoljna vatrogasna društva su prema teritorijalnom principu podijeljena u POŽARNE ODREDE gdje provode svoje aktivnosti i to na:

POŽARNI ODRED KRIŽEVCI

TERITORIJALNA DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA

DVD KRIŽEVCI

DVD CUBINEC

DVD SVETI MARTIN

DVD MAJUREC

DVD BUKOVJE

DVD GRAČINA

DVD LEMEŠ KRIEŽVAČKI

DVD ERDOVEC

DVD POLJANA KRIŽEVAČKA

DVD ĐURĐIC

DVD DIJANKOVEC

DVD GLOGOVNICA

DVD APATOVEC

DVD SVETA HELENA

 

DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA U GOSPODARSTVU

DVD "JAVOR"

DVD "RADNIK"

DVD "MLINAR"

POŽARNI ODRED RAVEN

DVD RAVEN

DVD STARA VES

DVD ŠPIRANEC

DVD SREDNJI DUBOVEC

DVD GORNJI DUBOVEC

DVD NOVAKI RAVENSKI

DVD LEMEŠ RAVENSKI

   

POŽARNI ODRED KLOŠTAR VOJAKOVAČKI

DVD KLOŠTAR VOJAKOVAČKI

DVD VUJIĆI

DVD CAREVDAR

DVD STARI BOŠNJANI

DVD NOVI BOŠNJANI

DVD VELIKE SESVETE

DVD RUŠEVAC

DVD POVELIĆ

DVD VEČESLAVEC

 

Vatrogasne zajednice ostalih općina

Kao što je osnovana Vatrogasna zajednica grada Križevaca, tako su sukladno odredbama Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi osnovane i nove vatrogasne zajednice na novoosnovanim općinama, Vatrogasna zajednica općine Sveti Petar Orehovec, sa 12 dobrovoljnih vatrogasnih društava sa ovog područja, te pridruženim dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz općina Gornja Rijeka ( 4 društva ) i Kalnik ( 2 društva ), te Vatrogasna zajednica općine Sveti Ivan Žabno sa 9 dobrovoljnih vatrogasnih društava

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC

MATIČNA DRUŠTVA IZ OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC

DVD SVETI PETAR OREHOVEC

DVD GREGUROVEC

DVD FODROVEC

DVD BOČKOVEC

DVD MIHOLJEC

DVD SELJANEC

DVD GUŠČEROVEC

DVD FEREŽANI

DVD MALI KALNIK-HIŽANOVEC

DVD MOKRICE

DVD KAPELA RAVENSKA

DVD ZAISTOVEC

DRUŠTVA IZ OPĆINE KALNIK

DVD KALNIK

DVD KAMEŠNICA

 

DRUŠTVA IZ OPĆINE GORNJA RIJEKA

DVD GORNJA RIJEKA

DVD DROPKOVEC

DVD KOLAREC

DVD KOSTANJEVEC

   

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

DVD SVETI IVAN ŽABNO

DVD SVETI PETAR ČVRSTEC

DVD CIRKVENA

DVD BREZOVLJANI

DVD LADINAC

DVD TREMA DVORIŠĆE

DD CEPIDLAK

DVD HRSOVO

DVD TREMA MEDAČEVO

Radi lakšeg rada i koordinacije aktivnosti u provođenju zadaća, sve vatrogasne zajednice su donijele odluku da se osnuje jedno stručno tijelo pod nazivom Kolegij, a kojeg čine Predsjednici, Tajnici i Zapovjednici vatrogasnih zajednica općina sa ovog područja. Isto tako i svi poslovi vezani za financijsko i knjigovodstveno poslovanje vode se u Vatrogasnoj zajednici grada Križevaca za sve zajednice i dobrovoljna vatrogasna društva.